برچسب خورده: فراموشی

سوال: پاسخ: انسانها زمانی میتوانند با فرد دیگری به وحدت رسیده و رابطه عاطفی و عاشقانه صحیحی را شکل دهند که ابتدا در درون خود با خودشان به وحدت رسیده باشند. وقتی در یک …

آزمون آنلاین

آزمون آنلاین

مجوز فعالیت سایت

logo-samandehi

DESIGN BR: PFSABALAN