برچسب خورده: شهرداری

زمانی که هیاهوی انتخابات فروکش کرد شهر در آرامش فرو رفت بیشتر نامزدهای انتخاباتی که مقیم پایتخت و سایر شهرها بودند بار سفر بر بستند و تا چهار سال دیگر رفتند ما ماندیم و …

آزمون آنلاین

آزمون آنلاین

مجوز فعالیت سایت

logo-samandehi

DESIGN BR: PFSABALAN