برچسب خورده: دعوای زن و شوهر

سوال: پاسخ: 🔮وقتی رفتاری غلط از چند جنبه سر میزنه کانون خانواده دچار بدکارکردی چندجانبه میشه. در چنین شرایطی جو خانواده همچون بیماری است که با چند مریضی دست به گریبانه، پس باید بیماری …

آزمون آنلاین

آزمون آنلاین

مجوز فعالیت سایت

logo-samandehi

DESIGN BR: PFSABALAN